O Portalu

To pierwszy w Polsce portal informacyjny poświęcony w całości tematyce bezpieczeństwa powietrznych sportów ekstremalnych. Ideą stworzenia tego portalu jest chęć podniesienia świadomości o niebezpieczeństwach  i ich konsekwencjach, docierająca do jak największej liczby użytkowników portalu. Chcemy by nasi użytkownicy znaleźli w tym jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje, które pomogą im zrozumieć latanie i bezpiecznie je kochać.

Portal przeznaczony jest zarówno dla środowiska lotniczego, jak i dla każdego internauty surfującego w sieci w poszukiwaniu informacji popularnonaukowych w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie ekstremalnym. To nieustannie aktualizowana baza danych dot. aktualnego stanu bezpieczeństwa w ekstremalnych sportach powietrznych. Tutaj każdy zainteresowany znajdzie statystyki, analizy zgłoszonych zdarzeń, artykuły o  prawdziwych przyczynach wypadków oraz program działań, przedsięwzięć w celu poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa powietrznych sportów ekstremalnych.

Dzięki portalowi mamy możliwość informowania innych użytkowników o zdarzeniach, które wydarzyły się w przeszłości. Na stronach portalu funkcjonują m. in. formularze do zgłaszania zdarzeń w paralotniarstwie, kitesurfingu i z udziałem drona, a także formularze wymiany doświadczeń, opinii o :

- URZĄDZENIACH LATAJĄCYCH ;

- SPRZĘCIE LOTNICZYM SŁUŻĄCYM DO WYKONYWANIA SKOKÓW ;

- PODMIOTACH SZKOLĄCYCH ;

- KLUBACH I STOWARZYSZENIACH SPORTÓW POWIETRZNYCH ;

- ZAKŁADACH UBEZPIECZENIOWYCH I ICH USŁUGACH ;

- BROKERACH I AGENTACH UBEZPIECZENIOWYCH.

Systematycznie aktualizowana i udostępniana przez Wydawcę lista zgłoszonych zdarzeń.

 

© bezpieczne-latanie.pl 2016 - 2024