POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne.
  1. Polityka Prywatności nie dotyczy i nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługi, które zostały zamieszczone na Portalu bezpieczne-latanie.pl na zasadach gościnnych, komercyjnych lub na zasadach przeprowadzenia badań opinii publicznej, zbierania informacji w celu przygotowania i opublikowania materiałów prasowych na Portalu bezpieczne-latanie.pl zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914), niesłużących osiągnięciu efektu biznesowego lub handlowego, o których mowa w Regulaminie Portalu.
  2. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje ;
   - poprzez dobrowolne wysłanie danych drogą mailową ;
   - poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Wydawca jako administrator danych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników i przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  4. Wydawcą jest redaktor naczelny bezpieczne-latanie.pl
  5. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest  Agnieszka Chmielewska, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Prawa autorskie.
  1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wprowadzonych na bezpieczne-latanie.pl przez administratora danych osobowych i przez niego udostępnionych, należą do Wydawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994.r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231)
  2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
  3. Wszelkie materiały prasowe zamieszczone na Portalu, udostępniane są tylko i wyłącznie do prywatnego użytku, z zachowaniem wszelkich praw autorskich oraz innych znaków własnościowych w nich zawartych oraz każdej ich kopii.
  4. Zabronione jest publiczne wyświetlanie materiałów o których mowa pkt. 2.3 – prawa autorskie powyżej, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.
  5. Nie wolno w żaden sposób zmieniać materiałów o których mowa w pkt. 2.3 – prawa autorskie powyżej, przetwarzać ich lub przesyłać w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób do publicznej wiadomości, wykorzystywać ich, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób używać do celów publicznych lub handlowych, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Wydawcy.
  6. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Wydawcy jest łamaniem prawa polskiego.
 3. Informacje w formularzach.
  1. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest przetwarzany przez administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim jedynie za zgodą Użytkownika Portalu.
  5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej to osoba ma prawo żądania od administratora danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Ma też prawo żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
  6. Dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez Użytkowników przechowywane są na czas niezbędny do realizacji Usług świadczonych przez portal bezpieczne-latanie.pl.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 4. Informacje o plikach cookies.
  1. Portal bezpieczne-latanie.pl korzysta z plików cookies, które ułatwiają Ci korzystanie ze stron www.
  2. Jeśli wyrazisz zgodę na Cookies (wyskakujące okienko przy pierwszym wejściu na stronę BEZPIECZNE-LATANIE.PL ) to narzędzie analityczne Google Analytics będzie gromadziło dane na temat Twoich odwiedzin na stronie bezpieczne-latanie.pl.
  3. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osób odwiedzających Portal bezpieczne-latanie.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach : ułatwienia korzystania z Portalu, tworzenie statystyk, które pomogą zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenia ich struktury i zawartości.
  5. Dane pochodzące z cookies są przetwarzane przez narzędzia analityczne Google Analytics. W tym celu Google może zachować informację o ścieżce nawigacji osoby korzystającej ze stron internetowych Portalu lub czasie pozostawienia na danej stronie. Narzędzia Google Analytics legitymuje się własną polityką prywatności: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
  6. Korzystając z Portalu bezpieczne-latanie.pl wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z niniejszą polityką prywatności i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
  7. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
 5. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, wycofania lub zmian funkcji lub właściwości Portalu, a także zaprzestania czasowego lub stałego prowadzenia Portalu lub jej części, przeniesienia praw do innego Portalu, Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Wydawcy.
  5. Podczas rejestracji na Portalu, Użytkownik dobrowolnie podaje: nazwę, login, dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem tj. adres poczty elektronicznej (e-mail). Jednocześnie każdy Użytkownik jest zobowiązany podać, według własnego uznania, również inne dane określone w Regulaminie Portalu.
  6. Podczas rejestracji na Portalu do celów  przygotowania materiałów prasowych przez Wydawcę, brokerzy i agenci ubezpieczeniowi, podmioty szkolące oraz producenci sprzętu dobrowolnie podają :  imię i nazwisko / nazwę firmy.
  7. Rejestracja na Portalu jest  możliwa po zaakceptowaniu przez Użytkownika tej Polityki Prywatności oraz Regulaminu wskazanego na bezpieczne-latanie.pl
  8. Bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników mają  administrator danych, a także uprawnione osoby zajmujące się obsługą Portalu, które otrzymały stosowane pełnomocnictwa.
  9. Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podawanych podczas rejestracji do Portalu jak i późniejszej edycji Konta Użytkownika, w celach korzystania z usług Portalu.
  10. Wydawca na Portalu prowadzi niezarobkową działalność dziennikarską.
  11. Użytkownicy wyrażają zgodę na zbierane przez administratora danych do przygotowania i opublikowania ich w materiałach prasowych przez Wydawcę Portalu. W szczególności chodzi o udostępnianie danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwy firm brokerów, agentów ubezpieczeniowych, podmiotów szkolących, producentów sprzętu. Login i Nazwa Użytkownika, adres e-mail oraz adres IP komputera nie będą publikowane na portalu.
  12. Dane osobowe zbierane przez administratora mają wykryć ewentualne oszustwa i zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie.
 6. Dostarczanie wiadomości.
  1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, które podały swoje dane, chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Portal bezpieczne-latanie.pl
  2. Pod określeniem wiadomości z Portalu bezpieczne-latanie.pl , rozumie się : informacje na temat konieczności potwierdzenia rejestracji, odpowiedzi na reklamacje, uwagi i napotkane problemy podczas korzystania z Portalu, informacje o blokadach i stałego usunięcia Konta Użytkownika z Portalu oraz o nowych usługach na bezpieczne-latanie.pl
 7. Wyłączenie odpowiedzialności.
  1. Prywatne treści i opinie umieszczane w formularzach Portalu bezpieczne-latanie.pl przez Użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami redaktora naczelnego, wydawcy, administratora danych, naszymi poglądami.  Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania w formularzach Portalu własnych opinii, komentarzy, dokonywania zgłoszeń zdarzeń.
  2. Wydawca ma prawo usunąć komentarze, opinie, zgłoszone zdarzenia przez Użytkowników Portalu bez podania przyczyny.
  3. Bezpieczne-latanie.pl jest portalem informacyjnym nie ponosi, więc odpowiedzialności za konkretne decyzje podejmowane przez Użytkowników.
  4. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się skontaktować się w tym celu z administratorem.
  5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prywatne treści umieszczone przez Użytkownika w formularzach Portalu. Wydawca nie odpowiada za roszczenia Użytkownika oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Wydawca nie zawsze jest w stanie sprawdzić materiały zamieszczane przez Użytkowników.
  6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych podczas wprowadzania tych danych w formularzach dostępnych na Portalu.
  7. Wydawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępniane przez niego Usługi odbywają się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone na Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
  8. Wydawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
  9. Odpowiedzialność wydawcy, administratora za należytą jakość usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
  10. Wydawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części.
  11. Materiały opublikowane na Portalu przez Wydawcę mają charakter informacyjny, o ile wyraźnie nie jest stwierdzono inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  12. W przypadku otrzymania przez administratora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  13. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, administrator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej administratora. Wyłączona jest odpowiedzialność administratora za utracone korzyści.
  14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika materiałów Portalu osobom poniżej lat 18.
  15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika z Usług Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Regulaminu Portalu.
 8. Kontakt i postanowienia końcowe.
  1. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszeni są o wysłanie pytań i uwag na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Pierwotna Polityka Prywatności została przyjęta przez bezpieczne-latanie.pl w dniu 26 sierpnia 2016 roku.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
  4. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
  5. Polityka Prywatności obowiązuje w tej ostatniej wersji, to jest z dnia 14-05-2020.

 

© bezpieczne-latanie.pl 2016 - 2024