POMAGAMY SOBIE, POMAGAMY INNYM !

Być może byłeś uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia podczas używania paralotni, zachowałeś zimną krew, udzieliłeś pomocy lub zarejestrowałeś wydarzenie w postaci zdjęć, czy filmu video. Podziel się tym z innymi użytkownikami. Przed opublikowaniem każdego zgłoszonego incydentu / wypadku, będą one redagowane, aby uniemożliwiały identyfikację uczestników zdarzeń i autorów zgłoszeń.

Data i miejsce zdarzenia
Data zdarzenia (*)

Nieprawidłowe dane
Godzina zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Miejsce zdarzenia (*)

Nieprawidłowe dane
Dane pilota
Płeć

Nieprawidłowe dane
Ogólny nalot pilota

Nieprawidłowe dane
Całkowity nalot pilota na sprzęcie podanym w zgłoszeniu zdarzenia

Nieprawidłowe dane
ŚK / licencja pilota

Nieprawidłowe dane
Dane dotyczące sprzętu
Rodzaj statku powietrznego (*)

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji: Certyfikaty:
Typ i model skrzydła

Nieprawidłowe dane
Typ i model uprzęży

Nieprawidłowe dane
Typ i model zapasu ( jeśli był użyty )

Nieprawidłowe dane
Typ i model wózka ( jeśli był użyty )

Nieprawidłowe dane
Typ i model napędu ( jeśli był użyty )

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji skrzydła

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji uprzęży

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji zapasu (jeśli był użyty)

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji wózka (jeśli był użyty)

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji napędu (jeśli był użyty)

Nieprawidłowe dane
Certyfikat skrzydła

Nieprawidłowe dane
Certyfikat uprzęży

Nieprawidłowe dane
Certyfikat zapasu ( jeśli był użyty)

Nieprawidłowe dane
Certyfikat wózka ( jeśli był użyty)

Nieprawidłowe dane
Certyfikat napędu ( jeśli był użyty)

Nieprawidłowe dane
Inny certyfikat skrzydła – podać jaki

Nieprawidłowe dane
Inny certyfikat uprzęży – podać jaki

Nieprawidłowe dane
Inny certyfikat zapasu – podać jaki

Nieprawidłowe dane
Inny certyfikat wózka – podać jaki

Nieprawidłowe dane
Inny certyfikat napędu – podać jaki

Nieprawidłowe dane
Okoliczności zdarzenia
Faza lotu

Nieprawidłowe dane
Użycie zapasu

Nieprawidłowe dane
Typ lotu


Nieprawidłowe dane
Wpływ warunków meteorologicznychNieprawidłowe dane
Inne warunki - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Czynniki stymulujące okoliczności zdarzeniaNieprawidłowe dane
Inne okoliczności - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Opis zdarzenia

Nieprawidłowe dane Proszę opisać przebieg zdarzenia. Podaj konsekwencje zdarzenia. Możesz też dodać własne wnioski.
Prześlij zdjęcia/film ze zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Skutki zdarzenia
Ofiara zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Urazy


Nieprawidłowe dane
Inne urazy - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Koszty leczenia

Nieprawidłowe dane

Obrażenia uczestnika zdarzenia
Nieprawidłowe dane

Uszkodzony sprzęt


Nieprawidłowe dane
Inne uszkodzenia – podać jakie

Nieprawidłowe dane
Koszty naprawy sprzętu

Nieprawidłowe dane
Inne koszty - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Dane zgłaszającego zdarzenia
Kto zgłasza zdarzenie

Nieprawidłowe dane© bezpieczne-latanie.pl 2016 - 2024