POMAGAMY SOBIE, POMAGAMY INNYM !

Być może byłeś uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia podczas uprawiania kitesurfingu, zachowałeś zimną krew, udzieliłeś pomocy lub zarejestrowałeś wydarzenie w postaci zdjęć, czy filmu video. Podziel się tym z innymi użytkownikami. Przed opublikowaniem każdego zgłoszonego incydentu / wypadku, będą one redagowane, aby uniemożliwiały identyfikację uczestników zdarzeń i autorów zgłoszeń.

Data i miejsce zdarzenia
Data zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Godzina zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Miejsce zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Dane operatora
Płeć

Nieprawidłowe dane
Ogólny nalot operatora

Nieprawidłowe dane
Całkowity nalot operatora na sprzęcie podanym w zgłoszeniu zdarzenia

Nieprawidłowe dane
ŚK / Licencja operatora latawca

Nieprawidłowe dane
Dane dotyczące sprzętu
Przeznaczenie latawca

Nieprawidłowe dane
Przeznaczenie deski

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji latawca

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji deski

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji trapezu

Nieprawidłowe dane
Rok produkcji bara

Nieprawidłowe dane
Okoliczności zdarzenia
Faza lotu

Nieprawidłowe dane
Typ lotu


Nieprawidłowe dane
Wpływ warunków meteorologicznych


Nieprawidłowe dane
Inne warunki - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Czynniki stymulujące okoliczności zdarzeniaNieprawidłowe dane
Inne okoliczności - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Opis zdarzenia

Nieprawidłowe dane Proszę opisać przebieg zdarzenia. Podaj konsekwencje zdarzenia. Możesz też dodać własne wnioski.
Prześlij zdjęcia/film ze zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Skutki zdarzenia
Ofiara zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Urazy


Nieprawidłowe dane
Inne urazy - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Koszty leczenia

Nieprawidłowe dane

Obrażenia uczestnika zdarzenia
Nieprawidłowe dane

Uszkodzony sprzęt

Nieprawidłowe dane
Inne uszkodzenia – podać jakie

Nieprawidłowe dane
Koszty naprawy sprzętu

Nieprawidłowe dane
Inne koszty - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Dane zgłaszającego zdarzenia
Kto zgłasza zdarzenie:

Nieprawidłowe dane© bezpieczne-latanie.pl 2016 - 2024