POMAGAMY SOBIE, POMAGAMY INNYM !

Być może byłeś uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia podczas używania drona / BSP, zachowałeś zimną krew, udzieliłeś pomocy lub zarejestrowałeś wydarzenie w postaci zdjęć, czy filmu video. Podziel się tym z innymi użytkownikami. Przed opublikowaniem każdego zgłoszonego incydentu / wypadku, będą one redagowane, aby uniemożliwiały identyfikację uczestników zdarzeń i autorów zgłoszeń.

Data i miejsce zdarzenia
Data zdarzenia (*)

Nieprawidłowe dane
Godzina zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Miejsce zdarzenia (*)

Nieprawidłowe dane
Dane operatora
Płeć

Nieprawidłowe dane
Ogólny nalot operatora

Nieprawidłowe dane
Całkowity nalot operatora na sprzęcie podanym w zgłoszeniu zdarzenia

Nieprawidłowe dane
ŚK / licencja operatora drona

Nieprawidłowe dane
Dane dotyczące sprzętu
Przeznaczenie drona (*)

Nieprawidłowe dane


Typ i model drona

Nieprawidłowe dane


Rok produkcji drona

Nieprawidłowe dane


Waga drona

Nieprawidłowe dane
Okoliczności zdarzenia
Faza lotu

Nieprawidłowe dane
Typ lotu
Nieprawidłowe dane
Wpływ warunków meteorologicznych
Nieprawidłowe dane
Inne warunki - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Czynniki stymulujące okoliczności zdarzenia
Nieprawidłowe dane
Inne okoliczności - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Opis zdarzenia

Nieprawidłowe dane Proszę opisać przebieg zdarzenia. Podaj konsekwencje zdarzenia. Możesz też dodać własne wnioski.
Prześlij zdjęcia/film ze zdarzenia

Nieprawidłowe dane
Skutki zdarzenia
Ofiara zdarzenia
Nieprawidłowe dane
Urazy


Nieprawidłowe dane
Inne urazy - podać jakie

Nieprawidłowe dane

Obrażenia uczestnika zdarzenia
Nieprawidłowe dane

Koszty leczenia

Nieprawidłowe dane
Uszkodzony sprzęt

Nieprawidłowe dane
Koszty naprawy sprzętu

Nieprawidłowe dane
Inne koszty - podać jakie

Nieprawidłowe dane
Dane zgłaszającego zdarzenia
Kto zgłasza zdarzenie

Nieprawidłowe dane© bezpieczne-latanie.pl 2016 - 2023